Kierując się mottem Ojca św. Franciszka w nadzwyczajnym miesiącu misyjnym: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”.gdzie Papież zaznaczył, że ma się on przyczynić do rozbudzenia świadomości misji ad gentes i podjęcia z nową energią misyjnej przemiany życia i duszpasterstwa, aby wszystkim wiernym leżało naprawdę na sercu głoszenie Ewangelii i przekształcenie ich wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne; aby rozwinęło się umiłowanie misji, będących „umiłowaniem Jezusa, ale jednocześnie miłością do Jego ludu”.

Postanowiliśmy z kołem misyjnym skupiających braci kleryków naszego WSD we Wrocławiu przez miesiąc październik propagować w parafiach misje franciszkańskie, Jest to wspaniała okazja, by podziękować modlącym się za naszych współbraci pracujących na misjach, wyrazić wdzięczność  naszym dobrodziejom i sympatykom misji, rodzicom adopcyjnym, którzy opłacają edukację dzieci w Burkina Faso, Togo i Malawi.

Pierwszym miejsce niedzieli misyjnej była nasza parafia franciszkańska pw. Św. Jadwigi w Złotoryi. Na każdej z niedzielnych Mszy św. O. Błażej głosił kazanie misyjne, ukazując pracę naszych franciszkańskich misjonarzy. Bracia klerycy: Fr. Szymon i Fr. Savio oprowadzali po wystawie misyjnej, która została postawiona w Kościele.

Po zakończeniu każdej Mszy św. były rozprowadzane różańce misyjne, fordery i kalendarze misyjne na 2020 rok.