Współpracująca z referatem misyjnym S. Leonia, katechetka misyjna, która wraz z dziećmi zbiera makulaturę, podejmuje pomoc dzieciom w Afryce, organizuje kiermasze misyjne, a przede wszystkim uczula dzieci, by modliły się za misje i misjonarzy. W niedzielę misyjną krzyżyk misyjny przyjęło kilku Małych Misjonarzy, którzy w miesiącu misyjnym jako „ochrzczeni i posłani” w swoim środowisku chcą propagować misję Kościoła. Dzieci przyniosły do ołtarza dar, którym były stroje piłkarskie dla chłopców z afrykańskiej parafii.