Niedziela 13 października była kolejną w miesiącu misyjnym ustanowionym przez pap. Franciszka. Tym razem odwiedziliśmy na zaproszenie ks. Proboszcza Franciszka Augustynioka parafię Jasiona. Jest również dobra okazja, aby osobiście podziękować ludziom za modlitwę w instancji misjonarzy i misji oraz pomoc materialną.

Naszej wizycie misyjnej w parafii towarzyszy również mobilna wystawa misyjna, którą organizują nasi klerycy należący do Koła Misyjnego WSD Zakonu Braci Mniejszych we Wrocławiu. Parafia ma również kościół filialny w Żyrowej.

Przedstawicielami kleryków byli: Fr. Olaf Jankowicz diakon, który w ostatnich miesiącach odbył praktykę misyjna i duszpasterską w Togo. W czasie głoszonego kazania podzielił się swoimi wrażeniami z pracy misyjnej. Natomiast Fr. Szymon Kogut oprócz zaangażowania liturgicznego oprowadzał po wystawie po zakończonej Mszy św.

Ludzie byli bardzo zainteresowani misjami i pracą misyjną. Podziwiali eksponaty misyjne, nabywali kalendarz misyjny i misyjne różańca.

 

Błażej na zakończenie Mszy św. w Jasionej i Żyrowej dziękował ks. Proboszczowi za zaproszenie, a wiernych dalej zachęcał do żarliwej modlitwy za misjonarzy i misje.