Refleksja bpa Bonifacego Antoniego Reimanna nad uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa

„Gdy przyszli do Jezusa widząc, że nie żyje, nie złamali mu nóg, ale żołnierz otworzył bok włócznią. Natychmiast trysnęła krew i woda” (J 19,34). Święty Jan, który będąc świadkiem śmierci Jezusa, później napisał w swoim liście, że krew Jezusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu (por. 1 J 1,7). Uczeń Pawła Apostoła, zwracając się do Żydów nawróconych na chrześcijaństwo, dodaje jeszcze więcej: „… krew Chrystusa, który przez wiecznego Ducha ofiarował się Bogu bez skazy, oczyszcza nasze sumienia z uczynków prowadzących do śmierć, abyśmy mogli czcić żywego Boga ”(Hbr 9,14).

Drodzy Bracia.

Ta krew jest jeszcze cenniejsza niż osocze, tak poszukiwane przez pacjentów
i ich rodziny. Jeśli plazma broni chorego przed wirusem i przywraca tymczasowe zdrowie, znacznie bardziej krew przebitego serca Chrystusa oczyszcza nas
z uczynków prowadzących do śmierci i zapewnia nam życie wieczne (por. J 6,54).

Dlatego Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy, biorąc kielich, podał mu, mówiąc: „Pijcie wszystko, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wszystkich zostanie przelana za odpuszczenie grzechów” (Mt 26, 28).

Ucieszyłem się, gdy kilka dni temu usłyszałem zaproszenie od lekarza z San Julián do młodych ludzi, prosząc ich, aby towarzyszyli mu podczas wizyty w domach, aby mogli wykryć pacjentów z COVID 19  w analizie szybkiego testu. Przy tej okazji powiedział im, aby nie bali się pomagać chorym, stosując środki bezpieczeństwa biologicznego, ale aby przynieść im jedzenie i owoce, a przede wszystkim byli gotowi słuchać i przekazywać radość i zachętę. Cóż, po jutrzejszym wyzdrowieniu mogą uzyskać darowiznę z plazmy, zdrowie i nosicieli życia.

I przypomniałem sobie, że jest to tajemnica wolnego daru Chrystusa w ofierze Krzyża, aktualizowana w każdej Eucharystii. Święty Paweł zbiera to w słowach: „Gdy jeszcze byliśmy słabi, Chrystus umarł za bezbożnych” (Rz 5,6). Jako uczniowie Jezusa, otwórzmy nasze serca na Jego nieskończoną Miłość; Rozważajmy codziennie Jego Słowo Życia, odżywiajmy się Jego Ciałem i Jego Krwią, chodźmy na spotkanie z Chrystusem obecnym we wszystkich cierpiących (Mt 25, 31-45), ponieważ po wyzdrowieniu będą mogli pomagać innym.

Korzystając z okazji, gratuluję Sługom Najświętszego Serca Pana Jezusa obecnym w Puerto Rico w parafii św. Jakuba  Apostoła oraz Siostrom, które pracują w Concepción w parafii Maryi Wspomożycielki.

Dziękuję Siostrom za życie i szerzenie Miłości Najświętszego Serca Pana Jezusa w zwykłym życiu i na różnych obszarach duszpasterskich Wikariatu. Dzisiaj, w Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów, dziękuję wam za wasze modlitwy za nich i ich pracę w duszpasterstwie każdej parafii.

Niech ta wzajemna pomoc przyczyni się do rozszerzenia Miłości i Sprawiedliwości Pana. Wiele błogosławieństwa od Najświętszego Serca Pana Jezusa dla Wszystkich.

Wasz biskup Antoni Bonifacy Reimann,  Wikariat Apostolski Ñuflo de Cháves
Santa Cruz, uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 2020

%%COMMENTSfc3b3540654790bb84e0cd12b6ab30b6%%PCEtLSAuZW50cnktY29udGVudCAtLT4=%%COMMENTS%%
%%COMMENTSfc3b3540654790bb84e0cd12b6ab30b6%%PCEtLSAuZW50cnkgLS0+%%COMMENTS%%
%%COMMENTSfc3b3540654790bb84e0cd12b6ab30b6%%PCEtLSAjY29udGVudC13cmFwIC0tPg==%%COMMENTS%%%%COMMENTSfc3b3540654790bb84e0cd12b6ab30b6%%PCEtLSAubG9vcC1uYXYgLS0+%%COMMENTS%%