Jerozolima
14.04.2019
Bazylika Grobu Pańskiego

„Hosanna Synowi Dawidowemu”

Niedzielą Męki Pańskiej wkroczyliśmy w liturgię Wielkiego Tygodnia. Przed nami nie tylko wspomnienie wielkich wydarzeń paschalnych, ale poprzez nasze uczestnictwo w świętych liturgiach zanurzamy się rzeczywiście w Nim samym, w Jego agonii w Ogrójcu, Jego męce podczas drogi niesienia krzyża, Jego śmierci na Kalwarii i w końcu w Jego Zmartwychwstaniu. Zapewne w każdym miejscu na świecie, w każdej świątyni doświadczamy tej rzeczywistości. Ale przeżywanie ich, tu w Jerozolimie, w tych ściętych i historycznych miejscach jest czymś wyjątkowym. Droga Jezusa z Betfage i wjazd na osiołku do Jerozolimy, Ogród Oliwny, Kalwaria i Grób Pański. To właśnie tu sprawujemy uroczyste liturgie. To tu co roku, tysiące pielgrzymów przybywają, aby przeżyć na nowo liturgię paschalną. W tym roku tylko jeden tydzień dzieli nas od Świąt Wielkanocnych sprawowanych przez kościół obrządku wschodniego. Świętować Wielkanoc będą: Grecy Prawosławni, Ormianie, Koptowie i i inne wspólnoty kościoła wschodniego. Ale dokładnie w tym samym czasie, bo w naszą Wielką Sobotę Żydzi rozpoczynają w tym roku świętowanie Pesach, Paschy żydowskiej. I to dlatego jeszcze bardziej dla nas chrześcijan, katolików, nasze świętowanie Wielkanocy, zbiegające się z Paschą żydowską jeszcze bardziej do nas przemawia. Życzę wszystkim Współbraciom, referatowi misyjnemu, przyjaciołom Ziemi Świętej i dobrodziejom misji, abyśmy zawsze rozpoznawali Jezusa po łamaniu Chleba. Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy

O. Zacheusz Drążek ofm
Prezydent Grobu Pańskiego