Po zmianach, które w ostatnich latach zaszły w Europie wschodniej i południowej możliwy stał się w tamtym regionie rozwój życia religijnego. Misjonarze z naszej prowincji pospieszyli z pomocą odradzającemu się Kościołowi albańskiemu. Jako pierwsi wyjechali ojcowie Włodzimierz Mamala i Kosma Budziński, który ze względów zdrowotnych musiał powrócić do Polski. Jego miejsce zajął w roku 1998 O. Leonard Deja.

Podczas ostatniej kapituły prowincjalnej w 2006 roku O. Leonard Deja został wybrany wikariuszem prowincji Zwiastowania NMP w Albanii.